Din veterinär i Knivsta har ett eget laboratorium där vi kan analysera blod och urin. Vi har även mikroskop och kan undersöka olika sorters celler eller söka efter parasiter. De flesta prover får du svar på under ditt besök hos oss, men vissa prover kan behöva skickas iväg. Dessa provsvar kan ta allt från någon dag till ett par veckor beroende på vad som ska analyseras. I dessa fall ringer vi dig så snart provsvaret anlänt!

Blodprov

Blod tas av någon av våra sköterskor antingen tillsammans med dig som djurägare eller så lånas vi med oss djuret in till oss. Vi kan analysera de röda och vita blodkropparna och därmed spegla olika sjukdomstillstånd, men även många olika andra parametrar som kan ge information om hur de inre organen mår, exempelvis njurar, lever och sköldkörtel eller om det ligger en inflammation i kroppen.
Har du en tik som du tänkt para i samband med löp kan vi analysera Progesteron på plats, vilket ger dig en vägledning om när parning bör ske.

Urinprov

Ett urinprov samlas av dig som djurägare, gärna på morgonen. Urinen samlas i ett speciellt kärl som du köper hos oss eller i en väl rengjord burk. Har du svårt att samla urin så hjälper vi dig gärna!
Analys av urin kan vara av vikt om ditt djur t ex har börjat dricka och kissa mycket, har blod i urinen eller har svårt att kissa. Vi analyserar urinen i vårt eget lab och du får svar i samband med besöket. Om vi misstänker urinvägsinfektion odlar vi urinen på en speciell platta i värmeskåp och du får svar en till två dagar efter. Detta för att bakterierna behöver tid på sig att växa till.

Avföringsprov

Ett avföringsprov tas i dubbla bajspåsar, ibland kan det behövas prov från flera dagar. Vi på Din veterinär hjälper dig med instruktionen och du tar själv proverna hemma och lämnar in till oss. Dessa prover skickar vi alltid till annat laboratorium och får svar efter några dagar.

Övriga prover

▪ Topsprov – Tas vid misstänkt infektion i öga, öra eller olika sår. En tops rullas mot det område som ska undersökas och därefter på ett objektglas som sedan studeras i mikroskop av våra egna veterinärer.
▪ Finnålsaspirat – En tunn kanyl sticks in i en knöl av något slag, cellerna som fångas upp av nålen studeras sedan i mikroskop av våra egna veterinärer och i vissa fall skickas de vidare för bedömning av specialist.
▪ Biopsi – Vid olika förändringar i huden eller något annat organ kan en del av förändringen tas ut med en speciell nål och skickas iväg till laboratorium där det bedöms av specialist.

Öppettider

Onsdagar                 8 – 18

Övriga vardagar     8 – 17

Tel. 018 – 34 10 80