Vaccination

Vaccination är ett enkelt och relativt säkert sätt att förebygga sjukdom på. En dos vaccin innehåller en mycket liten mängd av det virus det är tänkt att skydda emot, så liten mängd att djuret inte kan bli sjuk av det, men ändå startar det en reaktion i kroppen. Kroppen sätter igång att tillverka antikroppar mot viruset och nästa gång kroppen träffar på samma virus (vid smitta) kommer antikropparna att skydda och djuret blir inte sjukt alls eller får bara lindriga symptom.

En del virus ser likadana ut hela tiden, då räcker det att vaccinera en eller ett par gånger. Andra virus förändrar sig och gör det olika snabbt. Mot dessa virus behöver du vaccinera dig oftare, exempelvis kattsnuva (katt), kennelhosta (hund) och kaningulsot (kanin)

Vi hjälper dig med flertalet olika vaccinationer för både hund, katt och kanin.Självklart får du ett intyg på att ditt djur är vaccinerat och har du redan ett vaccinationsintyg eller pass sedan tidigare fortsätter vi att fylla i det! Många av vaccinationerna får våra sköterskor genomföra men en del kräver att ni träffar en veterinär. Vår personal vet vad som krävs och bokar dig till rätt person!

De flesta av våra vaccinationskunder bor i Knivsta med omnejd, exempelvis Uppsala, Alsike eller Vassunda, men det händer även att kunder på genomresa kommer in. Oavsett var du bor är du och ditt djur hjärtligt välkomna!

Vaccination av katt

Kattpest och kattsnuva är två smittsamma sjukdomar som kan ge väldigt allvarliga symptom och i vissa fall leda till att katten avlider. Vi rekommenderar att alla katter vaccineras mot dessa sjukdomar. Vaccination bör ske redan när kattungarna är små.

Grundvaccination sker två gånger mellan 3-4 veckor emellan efter att katten blivit 8 veckor. De flesta uppfödare ordnar med detta så att det är klart när kattungen levereras till ny ägare. Nästa vaccin sker när katten är 1 år och efter det varje år mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest. Olika vaccintillverkare har lite olika intervall för vaccination. Vi följer vår tillverkares rekommendation för bästa skydd!

Även om din katt är en innekatt kan det vara bra att vaccinera då vi som djurägare kan ta med smitta hem via skor och kläder.

Vaccination av hund

Vi anser att alla hundar bör vaccineras mot Valpsjuka, Parvo, HCC (Hepatitis Contagiosa Canis, smittsam leversjukdom) och Kennelhosta. De är väldigt smittsamma sjukdomar med olika allvarlighetsgrad.En del av dessa kan vara dödliga medan andra endast väldigt kostsamma både gällande veterinärvård, men även eftervård.

Grundvaccination sker när valpen är 8 veckor (ombesörjes ofta av uppfödaren) samt efter 12 veckor. En tredje vaccination ges när hunden är 1 år och därefter årligen mot Kennelhosta och vart tredje år mot övriga sjukdomar.

Olika vaccinationstillverkare har olika intervall för vaccination. Vi följer vår tillverkares rekommendation för bästa skydd!

Vaccination av kanin

Kaninpest och Kaningulsot är två dödliga sjukdomar hos kanin som förekommer framförallt i södra halvan av Sverige, men fallen sträcker sig norrut. Gulsot finns numera som två olika typer, Typ 1 och Typ 2. Sjukdomarna sprids via direktkontakt mellan kaniner, indirekt via foder, strö och djurägare eller via mygg och knott. Alla kaniner som vistas utomhus eller i miljöer där det finns andra kaniner, exempelvis tävlingar, utställningar, och pensionat bör vaccineras för att undvika smitta och minska smittspridning.

Det finns idag ett vaccin som tar Kaninpest och Gulsot Typ 1, vilket vi rekommenderar att man ger en gång per år och då på våren, så skyddet är som bäst den tiden på året då mygg och knott är som mest aktiva. Sedan finns det olika vaccin på marknaden för Typ 1 och 2, eller bara Typ 2. Det varierar i tillgång på dessa, men vår rekommendation är att man ger även detta på våren och eventuellt en gång till på hösten beroende på vaccinsort och hur stor risken är att kaninen smittas vintertid. Ring gärna och diskutera med oss om ni har frågor!

Öppettider

Onsdagar                 8 – 18

Övriga vardagar     8 – 17

Tel. 018 – 34 10 80